Strona główna > Odpowiedzialna firma

Odpowiedzialna firma

Eco-Wind Construction S.A. jako inwestor gwarantuje stabilną oraz w pełni transparentną współpracę ze społecznością oraz władzami lokalnymi. W swojej działalności kieruje się dbałością o najwyższe standardy, troską o środowisko naturalne oraz przestrzeganiem restrykcyjnych wymogów polskiego prawa.

Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie lokalnej społeczności wymiernych korzyści, płynących z realizacji inwestycji wiatrowych. Z tego względu, poza podatkami odprowadzanymi do gminnego budżetu oraz zleceniami dla lokalnych przedsiębiorców, podczas realizacji inwestycji ECO-WIND CONSTRUCTION S.A. aktywnie angażuje się w życie społeczne gminy, wspierając miejscowe inicjatywy proekologiczne oraz edukacyjne.

W ECO-WIND CONSTRUCTION wierzymy, że troska o ludzi i sąsiedztwo, w ramach którego firma istnieje, stanowi fundament działalności każdego odpowiedzialnego biznesu. Dlatego każdego roku bierzemy aktywny udział w wydarzeniach istotnych dla mieszkańców miejscowości, w których realizujemy inwestycje. Nie brakuje nas w trakcie lokalnych Dni Dziecka, jarmarków czy dożynek i festynów rodzinnych.

Regularnie dofinansowujemy działalność lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych i parafii. Jesteśmy także sponsorem nagród w konkursach, organizowanych przez lokalne placówki edukacyjne. Aktywnie włączamy się w działalność miejscowych świetlic dydaktycznych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jesteśmy blisko ludzi. Jesteśmy dobrym sąsiadem.